Jamjuree Home• 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
• จอดรถได้ถึง 2 คัน
• พร้อมห้องเก็บของ
• พื้นที่ใช้สอยกว่า 100 ตร.ม.
• เริ่มต้น 17.5 ตร.วา


• 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
• จอดรถได้ถึง 2 คัน
• พื้นที่ใช้สอยกว่า 120 ตร.ม.
• เริ่มต้น 20 ตร.วา